برچسب: کارگر

در نشست نمایندگان کارگران با سرپرست وزارت کار مطرح شد؛

اعضای تشکل‌های کارگری سراسر کشور در نخستین نشست خود با سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزایش امنیت شغلی، تامین معیشت و تشکل یابی را سه مطالبه اصلی کارگران عنوان کردند.

قابل توجه دولت، قوه قضائیه و مجلس؛

اگر یک کارگر از همین حالا عمری جاودانه از خدا بگیرد و اگر چیزی نخورد و نپوشد و نخرد، باید تا ۴۴۴ هزار سال بعد کار کند تا بتواند به اندازه‌ی ۸ هزار میلیارد تومان پس‌انداز نماید!

این روزها بازارهای کشور پر شده است از کالاهای وارداتی، دست به هر چیزی که می زنی تولید کشور چین است از ماشین های لوکس گرفته تا ذکر شمار و صلوات شمار، در این میان فقط کارگر چینی نداشتیم که به لطف برخی از مسئولین کارگران چینی هم وارد عرصه شغلی ایران شدند و بسیاری از کارگران ایرانی را از کار بیکار کردند.