برچسب: کرونا

پخش خطبه غدیر به صورت هماهنگ قبل از نماز ظهر برگزار خواهد شد

امیر اسمعیل پور روشن دبیر شورای فرهنگ عمومی شهرستان ملارد:شیوع بیماری کرونا و نحوه انتقال آن باعث شده که بسیاری از مراسمات و تجمعات مذهبی در مناسبت ها در راستای پیشگیری از شیوع وانتقال ویروس با محدودیت هایی مواجه شویم .