برچسب: کمیسیون‌

اقتدارملارد-با وزیر‌شدن رحمانی‌فضلی به‌عنوان وزیر کشور به یک سوال مهم به‌وجود می‌آید «چه کسی به‌جای او رییس دیوان کل محاسبات کشور می‌شود؟» بنابر مقررات و قوانین دیوان کل محاسبات، رییس‌ و دادستان ‌دیوان‌ محاسبات‌ پس‌ از افتتاح‌ هر دوره‌ قانونگذاری‌ به‌ پیشنهاد کمیسیون‌ برنامه و بودجه و محاسبات مجلس‌ و تصویب‌ نمایندگان‌ ‌انتخاب‌ می‌شوند.