برچسب: 13آبان در ملارد

فراگیر بودن شعار مرگ بر آمریکا یک از ثمرات انقلاب اسلامی است و این شعار امروز دیگر محدود به جغرافیای ایران اسلامی نیست و از سوی آزادگان جهان فریاد مرگ بر آمریکا زده می‌شود و تبدیل به یک شعار جهانی شده است.